Caribbean International Management Company N.V. (CIMC) is volledig onafhankelijk en zit dus aan uw kant van de tafel. Uw belang is ons belang. Wij werken vanuit een integrale benadering. Eerst brengen wij uw volledige (financiële en juridische) situatie in beeld en inventariseren uw wensen. Daaruit volgt een passende oplossing welke volgens maatwerk aan uw uitgangspunten wordt aangepast, voortdurend in nauw overleg met uw overige betrokken deskundige adviseurs als accountants en fiscalisten. Vervolgens voeren wij op een actieve, deskundige en betrokken wijze discretionair directie of bestuur over uw entiteit(en) of structuur.

Hoewel wij actief zijn buiten Nederland, liggen onze roots in Nederland. Daar zijn wij opgeleid en daar volgen wij onze permanente educatie (PE). Permanente educatie maakt het ons mogelijk te blijven voldoen aan alle vereisten van het Dutch Security Institute (DSI) en NIBE-SVV. Maar wij gaan verder. Zo voldoen wij tevens aan verdere eisen die de Nederlandse Wet op het Financieel Toezicht (WFT) stelt aan financiële adviseurs. Zo volgen wij een breed scala aan WFT-PE opleidingen waarmee de geldigheid van onze NIBE en SVV-vakdiploma’s voor het bank- en verzekeringswezen gewaarborgd blijft. Zodat wij u altijd up-to-date kunnen adviseren en begeleiden.

Met een directie die beschikt over specifieke deskundigheid met betrekking tot de  bedrijfsactiviteiten van uw entiteit en/of structuur is de fiscale substance van uw structuur beter gewaarborgd. Uw fiscalist zal dat beamen!